خدمات فرهنگی-آموزشی کانون زبان بعثت 

 

·          آموزش تخصصی زبان انگلیسی ویژه سنین پیش از دبستان (4 سال به بالا)

·          آموزش تخصصی زبان انگلیسی ویژه سنین دبستان (7 سال به بالا)

·          آموزش تخصصی زبان انگلیسی با سیستم آموزشی مجزا ویژه مدارس بعثت (پایه های اول تا ششم)

·          آموزش تخصصی زبان عربی ویژه سنین پیش از دبستان (4 سال به بالا)

·          آموزش تخصصی زبان عربی ویژه سنین دبستان (7 سال به بالا)

·          آموزش تخصصی زبان فرانسه ویژه سنین پیش از دبستان (4 سال به بالا)

·          آموزش تخصصی زبان فرانسه ویژه سنین دبستان (7 سال به بالا)

·          برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای بین المللی دانشگاه کمبریج انگلستان ویژه خردسالان YLE

·      برگزاری آزمونهای بین المللی ویژه خردسالان با همکاری نمایندگی دانشگاه کمبریج انگلستان و ارائه مدرک رسمی بین المللی از طرف دانشگاه کمبریج

·          برگزاری دوره های تربیت مدرس ویژه خردسالان برپایه آخرین رویکردها و روشهای آموزش زبان و ارائه مدرک معتبر

·          برگزاری کارگاه های تخصصی و دوره های کاربردی ویژه مدرسین کانون  و خارج از کانون

·          برگزاری "اردوهای آموزشی کاربرد زبان" Field Trips

·          ارائه خدمات تخصصی مشاوره یادگیری زبانهای خارجی (ویژه خردسالان و والدین ایشان)

·          برگزاری دوره های آموزش خط تحریری انگلیسی و فرانسه

·          برگزاری دوره های بحث آزاد (Panel Discussion)

·          برگزاری دوره های مکالمه انگلیسی ویژه والدین

·          برگزاری دوره های مکالمه فرانسه ویژه والدین

صفحه اصلی | شکایات | درباره کانون
Copyright © 2013 BESAT Language Institute
تلفن تماس : 36044805-051