رسیدگی به درخواست ها و شکایات


نام :
ایمیل:
سوال :
سوال خصوصی


تصویر قابل خواندن نمی باشد؟ لطفا برای بازیابی تصویر اینجا کلیک نمایید
نام :
فاطمه

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
فاطمه

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
فرنیا قلی زاده

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
فرنیا قلی زاده

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
فرنیا قلی زاده

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
Smithd306

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
ارميا ديوان

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
زهرا

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
Mahya

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
حمید صابریان

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
Kazemi

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
باران نسبتی

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
باران نسبتی

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
شروین مشگین فام

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
شروین مشگین فام

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
علی

ایمیل :
سوال :
پاسخ :نام :
احد عرفانیان

ایمیل :
سوال :
پاسخ :بازگشت به صفحه اصلی


صفحه اصلی | شکایات| درباره کانون
Copyright © 2013 BESAT Language Institute
تلفن تماس : 36044805-051